ВЕПА - Satino - Харт.кърпи за ръце - Аутокът - 150 м., 2 пл. (6 рол./стек) (371940)(371941)

хартиени кърпи за ръце на ролка
ВЕПА - Satino - Харт.кърпи за ръце - Аутокът - 150 м., 2 пл. (6 рол./стек) (371940)(371941)
Код на продукта: PROFI0281711


ПАРТНЬОРИ